De folkekirkelige skoletjenester for ungdomsuddannelserne

Webmaster: palle.johansen@skolekom.dk


Links og bøger

 

 

 

 

 

  

 

 

Links og Litteratur

 

Links:

Undervisningssiden Evolution
Århus Universitet
www.evolution.dk

 

Danmarks Rumcenter
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø, tlf. 35325721
www.rummet.dk

Liv I rummet: http://www.rummet.dk/411000c

 

Nasa
http://www.nasa.gov/

 

Kepler Mission (afsøgning af rummet efter liv)
http://kepler.nasa.gov/

 

Mars Global Surveyor
http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/

 

The Roskilde Science Sunrise Conference 2008
Hovedtemaet var skabelsen af kunstigt liv
Se konferencens videoer (nederst)
http://sunrise.ruc.dk/index.html

 

Syddansk Universitetscenter, FLinT
Center for forskning i kunstigt liv
afvent hjemmesiden, som lige nu er tom
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_flint/research.aspx

 

Århus Universitet
Institut for Filosofi og Idéhistorie
Darwins skrifter online
http://www.darwin.au.dk/index.jsp

 

Aktuel Naturvidenskab
Udgivet af danske naturvidenskabelige fakulteter
http://www.aktuelnat.au.dk/default.htm
Udvalgte artikler om evolution
http://www.aktuelnat.au.dk/index.php?id=1261

 

Hjemmesiden Skabelse
Herfra kan der linkes videre til hjemmesider med creationistiske synspunkter og synspunkter omkring Intelligent Design
http://www.skabelse.dk

 

Hjemmesiden Intelligentdesign
Udgives af Hare Krishna medlemmet Leif Asmark Jensen
www.intelligentdesign.dk

 

Richard Dawkins hjemmeside
Kendt engelsk biolog og debattør med stærke religionskritiske holdninger
http://richarddawkins.net

 

Ateistisk Forums hjemmeside
Emneside om “Oprindelse”, artikler om bl.a. debatten om termodynamikken og om begrebet entropi, evolutionens status mv.
http://www.ateist.net/artikel/Oprindelse.html

 

Engelsk hjemmeside om Darwin
http://www.aboutdarwin.com

 

Videnskab.dk
Artikler med den nyeste viden og naturvidenskabelige forskning
http://www.videnskab.dk/content/dk/naturvidenskab

Artikel om dansk forskning i kunstigt liv
http://www.videnskab.dk/content/dk/naturvidenskab/dansk_forsker_har_kunstigt_liv_i_stobeskeen

 

Zoologisk Museum – København og Århus
Begge har særudstillinger i Darwinåret 2009
København: http://snm.ku.dk
Århus: http://www.naturhistoriskmuseum.dk

 


Litteratur

 

Til udarbejdelse af materialet er bl.a. anvendt følgende litteratur:

 

Livets evolution beskrevet indenfor en fysisk-kemisk forståelsesramme:

 • Biologisk Forskning, Fra molekyle til Menneske, Gyldendal 1976
 • Tom Fenchel, Det første liv, Gads forlag 2000
 • Jørn Madsen, Livets Udvikling, 4 milliarders evolutionshistorie A-Å, Gyldendal 2006
 • Livets udvikling, Illustreret Videnskabs Bibliotek, 2008
 • Charles Darwin, Arternes Oprindelse. Kan fx læses i dansk oversættelse på linket: http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F643&viewtype=text&pageseq=1

 

Naturvidenskabelig kritik af bl.a. den neodarwinistiske forklaringsmodel, samt nyere naturvidenskabelig alternativ tænkning:

 • Claus Emmeche, Hvad neodarwinismen glemmer, artikel, Naturvidenskab og Livssyn, 219-242. Munksgaard 1993
 • Artiklen kan hentes på linket: http://www.nbi.dk/~emmeche/cePubl/93a.hndg/welcome.html
 • Claus Emmeche, Mine molekyler vil frikende mig, , artikel fra Kunsthallen Brandts; LfToR (Laboratorium for Tid og Rum),1997, side 15-52
 • Artiklen kan hentes på linket: http://www.nbi.dk/~emmeche/mol/frikend.html
 • Ib Ravn, Flux, Stadier i universets og livets evolution
 • Kan hentes på hjemmesiden: http://www.ibravn.dk/2124-flux-1.htm
 • Jonathan Wells, Evolutionens ikoner, Forlaget ORIGO 2006
 • David Favrholdt, Fysik Bevidsthed Liv, Studier i Niels Bohrs filosofi, Odense Universitetsforlag 1995, særligt kapitel 4: Livets gåde.

 

Det biosemiotiske standpunkt

·        Jesper Hoffmeyer, Bosemiotik, Forlaget RIES 2005

 

Intelligent Design

·        Torben Hammersholt Christensen og Søren Harnow Klausen, Darwin eller Intelligent Design, Redaktion, ANIS 2007

·        Jakob Wolf, Rosens Råb, ANIS 2004

 

Litteratur om forholdet mellem religion og naturvidenskab

 • Niels Henrik Gregersen, Skabelse og selvorganisering, Kirke og Kultur nr. 4, 2005
 • Artiklen kan hentes på linket: http://www.ku.dk/satsning/Religion/indhold/publikationer/artikler/gregersen_skabelse_selvrealisering.pdf
 • Niels Henrik Gregersen, Hvad nu hvis der findes liv på andre planeter? KUs almanak 2008
 • Naturvidenskab og Livssyn, redaktion N H Gregersen, Munksgaard 1993
 • Viggo Mortensen, Teologi og naturvidenskab, Munksgaard 1989
 • K E Løgstrup, Skabelse og tilintetgørelse, Gyldendal, der henvises særligt til afsnittene 4 og 5, tredje del: siderne 155-166
 • Olaf Pedersen, Naturerkendelse og Theologi, Poul Kristensens Forlag 1999
 • Pave Johannes Paul II, Fides et Ratio, Ansgarstiftelsens Forlag 2000, Om forholdet mellem tro og fornuft i romersk-katolsk tænkning
 • Den pavelige Bibelkommission, Fortolkningen af Bibelen i Kirken. Polyglotta Vaticana 94, dansk 1997, Ansgarstiftelsens Forlag 1997. Siderne 68-72 og 124-126 handler specifikt om den katolske forståelse af fundamentalistisk bibellæsning
 • James Barr, Fundamentalism, SCM Press Ltd. 1977 1. edit
 • Videnskaben eller Gud, 3. Udgave 2005, Danmarks Radio

 

Anden anvendt litteratur

 • Bladet Aktuel Naturvidenskab, særligt numrene 3, 2006 og 6, 2007
 • Bladet ORIGO
 • Gyldendals DVD-leksikon, Nordisk Forlag A/S 2006
 • Web-lektiekonet Wikipedia, dansk, tysk, engelsk
 • Artiklerne, som er en del projektets elevmateriale