Webmaster

 
Palle Johansen, kommunikationspsykolog,
Roskilde Stifts Religionspædagogiske Udvalg (RSRU)
(roskildeundervisning.dk)
og Kirke og Film (kirkeogfilm.dk)

Mail: palle.johansen@skolekom.dk