A2 - Orden og Information

Orden og Information

drøftelse i grænselandet mellem naturvidenskab og religion  

Tro og viden  

Det naturvidenskabelige svar er fortsat, at man ikke ved, hvordan livet opstod på jorden. Men naturvidenskaben fortsætter naturligvis sin søgen efter svaret på gåden. Om svaret findes indenfor naturvidenskabens ramme, kan ingen lige nu have en endegyldig mening om.  

Livets oprindelse er også vort eget livs oprindelse. Derfor er begge de to store og principielt forskellige spørgsmål til tilværelsen relevante: Hvordan blev livet til? – og: Hvorfor blev livet til?
Download artiklen (doc-format) >>>