A1 - Fakta og viden

Fakta og viden - naturvidenskabelig debat

Livets oprindelse som evolutionær hypotese

Darwin om livets oprindelse

Darwin første bog fra 1859 beskæftigede sig ikke særskilt med problemet livets oprindelse. Bogen hed da også "Arternes oprindelse". Han har dog tydeligvis tænkt over spørgsmålet og skriver bl.a.

"Det siges ofte, at alle betingelser, som må have været til stede for dannelsen af den første levende organisme, også er til stede i dag. Men hvis (og hvilket stort hvis!) vi kunne forestille os, at der i en lille varm dam med ammoniak og fosfater, lys, varme og elektricitet etc. ad kemisk vej blev dannet protein, som kunne undergå endnu mere komplicerede ændringer, så ville en sådan substans nu øjeblikkelig blive ædt eller absorberet, hvilket ikke ville have været tilfældet, før de levende organismer blev dannet."
Download artiklen (doc-format) >>>