De folkekirkelige skoletjenester for ungdomsuddannelserne

Webmaster: palle.johansen@skolekom.dk


Faglige artikler

Artikler  

1. Aktuel Naturvidenskab, 6/2006: 
Evolutionslæren, prof. Tom Fenchel
  

 

2. Aktuel Naturvidenskab: 6/2007:
Livets begyndelse og termodynamikken, dr.scient Heinz Hansen
   

 

3. Aktuel Naturvidenskab, 6/2006:
Termodynamikken, lic.scient Jens Morten Hansen
 
  

 

4. Aktuel Naturvidenskab 2005, nr. 5:
Intelligent Design - en teori med godt og dårligt, af Poul G. Hjorth

5.  Link til artikel af Claus Emmeche,
lektor på Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet:
Claus Emmeche: Hvad neodarvinismen glemmer
 

 

6. Kristeligt Dagblad 8/1-2008:
Der er ikke meget kærlighed i Newtons love, interview med astrofysiker Anja Andersen
  

 

7. Kristeligt Dagblad, juli 2008:
Marslanding kan udfordre teologien, artikel ved prof. Niels Henrik Gregersen
 

 

8. Liv uden for Jorden gør en teologisk forskel, af prof. Niels Henrik Gregersen   

 

9. Erkendelse af intelligent design i naturen er almentmenneskelig, af dr.theol Jakob Wolf  

 

10. Ingen viden uden tro, af prof. Peter Øhrstrøm   

11. Informations- og betydningsdimensionen i naturen, af prof. Peter Øhrstrøm

 

12. Link til artikel fra Nordita:
Er der en naturlov, at aminosyrer er venstredrejede. Astrofysiker Anja Andersen m.fl.
 
  

 

13. Link til artikel fra Videnskab.dk: 29/6-2008:
Dansk forsker har kunstigt liv i støbeskeen
  

 

14. Tæt på kunstigt liv, af journalist Dan Hansen.
Gengivet med tilladelse fra "Ny Viden", nr. 2 / 2008, Syddansk Universitet
 

 

15.  Link til artikel fra Catholica.dk: Skabelse og udvikling af kardinal Christoph Schönborn 

 

16. Jesper Hoffmeyer: Teodicéproblemet

 

17. Aktuel Naturvidenskab 2008, nr. 3:
"Tro, videnskab og moral", af Carsten R. Kjaer

 

18. Hvorfor jeg er en darwinistisk kristen? af NielsHenrikGregersen, professor i samtidsteologi (dogmatik) på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

 

19. Jesper Hoffmeyer: Postdarwinisme: Las os komme videre

 

20. Islam og livets oprindelse. Af Aminah Tønnsen, forfatter og foredragsholder, konverteret dansk muslim.

 

21. Livets oprindelse måske fundet. Artikel fra Information 19. maj 2009