Synops


En synops er en kortfattet oversigt over et givet emne med belysning af en problemstilling. Gennem de tre år i gymnasiet forbereder man sig i Almen Studieforberedelse på projektarbejdsformen og til at gå til eksamen på grundlag af en synopsis. Hvert enkelt gymnasium og hver enkelt lærer kan have sine egne krav til indholdet af og formen på en synopsis, som der selvfølgelig skal tages højde for.  

forlaget Systimes hjemmeside kan man også finde inspiration til forskellige måder at lave synopsis.