AT-forløb om tro og viden


Forløbet i almen studieforberedelse om tro og viden er lavet af De Folkekirkelige Skoletjenester for Gymnasiet i anledning af Darwin-året 2009. Her er det i januar 200 år siden den engelske naturforsker Charles Darwin blev født og 150 år siden, han udgav sin bog om arternes oprindelse og dermed introducerede evolutionsteorien, som bl.a. gjorde op med kirkens forestilling om, at hele verden og alt levende var blevet skabt én gang for alle af Gud ca. 4000 år før Jesu fødsel.  

Forløbet sætter fokus på forholdet mellem tro og viden – religion og naturvidenskab i forhold til forståelsen af livets oprindelse og er berammet til at kunne afvikles over ca. 30 lektioner i en temauge.  

Denne hjemmeside, hvor forløbet præsenteres, er tænkt som et læringsrum, hvor du kan finde oplæg, der angriber den overordnede problemstilling fra forskellige vinkler, samt uddybende artikler og henvisninger til såvel internettet som forskellig uddybende litteratur. Således skulle det meste af det du har brug for kunne findes på sitet.  

Efter en fælles introduktion på klassen (jf. introduktion) er det tanken, at klassen deler sig i et antal mindre grupper, som hver især laver en problemformulering (jf. menupunktet hertil) inden for det overordnede emne. Her har I via de tre fordybelsestemaer samt tilhørende artikler og links (jf. disse) mulighed for at gå i dybden med forholdet mellem religion og naturvidenskab i relation til spørgsmålet om livets oprindelse. Hvad kan man sige, og hvad kan man ikke sige om dette emne inden for de to forskellige tilgange til virkeligheden?  

Tanken er, at forløbet skal munde ud i aflevering af en synops. Hvordan en sådan skal bygges og, og hvad den skal indeholde, kan du se under indgangen: Synops.  

God fornøjelse med arbejdet.